POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA (IMS)

Politika integrisanog sistema menadžmenta (IMS) kompanije Progen solutions d.o.o. Leskovac sastavni je deo ukupne poslovne politike kompanije. Ona se zasniva na tržišno orijentisanom poslovnom sistemu i na principima sistema menadžmenta čiji je osnovni zadatak stalno poboljšavanje kvaliteta celokupnog poslovanja sa ciljem da se zadovolje potrebe i očekivanja svih zainteresovanih strana. Osnovni ciljevi Progen solutions d.o.o. Leskovac su stalan i usklađen razvoj, kvalitet i pouzdanost svih poslovnih aktivnosti i svih procesa proizvodnje inovativnih visokospecijalizovanih hemijskih sredstva za industrijsko i institucijsko čišćenje. Politika IMS-a Progen solutions d.o.o. Leskovac ostvaruje se kroz:

 • uspostavljanje i unapređivanje IMS (QMS – ISO 9001, EMS – ISO 14001 i OH&S 45001);
 • razumevanje potreba i stalno poboljšavanje zadovoljstva svih zainteresovanih strana, kao i samog tržišta koje svakim danom postaje dinamičnije i složenije;
 • zadržavanje postojećih i osvajanje novih tržišta vođeno odlučivanjem na osnovu činjenica;
 • negovanje odnosa sa klijentima, kupcima i partnerima koje smo zadobili našom ekspertizom, pouzdanošću i fleksibilnošću;
 • pažljivo praćenje poslovnog okruženja i konstantnu optimizaciju strukture troškova u cilju obezbeđivanja kontinuiteta kvaliteta, profita, naše pozicije na tržištu i zadovoljstva zaposlenih;
 • bezrezervno angažovanje najvišeg rukovodstva;
 • poštovanje zakonskih obaveza;
 • zdrav razvoj kompanije koji podrazumeva značajna ulaganja u ljude i opremu, potpuno uključivanje svih zaposlenih u sprovođenje procesa i njihovo stalno obrazovanje, obučavanje, usavršavanje, specijalizovanje i motivisanje;
 • neprekidan rad na poboljšanju dostignutog nivoa kvaliteta svih procesa koji čine poslovni sistem, čime unapređujemo efektivnost i konkurentnost na tržištu;
 • istraživanje, razvoj i inovacije kao odgovor na sve složenije zahteve tržišta;
 • podizanje nivoa kvaliteta rada, stvaranje bezbednih i zdravih uslova za rad, bez profesionalnih bolesti i povreda na radu;
 • podizanje nivoa kvaliteta rada, stvaranje bezbednih i zdravih uslova za rad, bez profesionalnih bolesti i povreda na radu;
 • sprovođenje stalnih aktivnosti na prevenciji mogućih negativnih uticaja na životnu sredinu, bezbednost i zdravlje na radu, kao i kroz njihovo permanentno smanjivanje;
 • uvažavanje zahteva svih zainteresovanih strana - klijenata, kupaca, partnera, zaposlenih, isporučilaca, kao i zajednica u kojima delujemo, te društva u celini - a u cilju društveno odgovornog delovanja kompanije Progen solutions d.o.o. Leskovac;
 • konstantno unapređivanje svakog aspekta kompanije, što je suštinski deo naše poslovne kulture.