ProgenCompetence

Kompetencija

Brzo, pouzdano i ekonomično.

Istraživanje, ispitivanje prototipova i standardizovana proizvodnja finalnog proizvoda jesu tri stuba Progen Solutions sistema.

Naša istraživačka laboratorija i moderno postrojenje za proizvodnju nam omogućavaju da brzo i efikasno implementiramo želje kupaca i klijenata.

Naš tim raspolaže jednim doktoratom stečenim u Nemačkoj, četvorogodišnjim istraživačkim iskustvom u inostranstvu, petogodišnjim iskustvom na mestu direktora proizvodnje u jednoj poznatoj srpskoj kompaniji za proizvodnju ulja i maziva, diplomama hemičara i biohemičara. I ne planiramo tu da se zaustavimo.