Veličina pakovanja:
  • 25 kg
  • 12 kg

Panel

Alkalni deterdžent sa aktivnim hlorom

PANEL je jedan od najefektivnijih proizvoda za čišćenje u prehrambenoj industriji zahvaljujući kombinaciji polimernih surfaktanata, hidroksida, aktivnog hlora i posebnih aditiva. Primenjuje se na pločicama, nerđajućem čeliku, epoksi-podovima i drugim alkalnootpornim površinama u klanicama, pušnicama, pekarama, uljarama i sl. Idealan za uklanjanje skorelih naslaga dima, masnoća i sličnih zaprljanja sa zidova i podova proizvodnih pogona, vrata, pokretnih traka, radnih površina i druge opreme. Koristi se pomoću penomata ili ručno u razblaženju 1:30-1:10. Za tretman tvrdokornih fleka koristiti koncentrovano sredstvo. Ne koristiti na aluminijumu, mesingu i bakru.

Za industriju i institucije
Za mašinsku upotrebu
Sadrži aktivni hlor
Obavezno nositi zaštitnu opremu