Veličina pakovanja:
  • 10 L
  • 20 L

Convecto Wash

Tečno sredstvo za automatsko pranje konvektomata

Tečno sredstvo za automatsko pranje konvektomata u profesionalnim kuhinjama omogućava uklanjanje skorelih ostataka hrane, masnih isparenja, ulja, proteina i skroba, kao i uklanjanje zagorele i zapečene hrane i čađi. Posebno je efektivan protiv užeglih zaprljanja unutar konvektomata koja mogu uticati na ukus i miris spemljene hrane.

Za industriju i institucije
Za mašinsku upotrebu
Specijalno dizajniran za tvrdu vodu

Komplementarni proizvodi:
Convecto Rinse