Величина паковања:
  • 10 L
  • 20 L

Convecto Wash

Течно средство за аутоматско прање конвектомата

Течно средство за аутоматско прање конвектомата у професионалним кухињама омогућава уклањање скорелих остатака хране, масних испарења, уља, протеина и скроба, као и уклањање загореле и запечене хране и чађи. Посебно је ефективан против ужеглих запрљања унутар конвектомата која могу утицати на укус и мирис спемљене хране.

За индустрију и институције
За машинску употребу
Специјално дизајниран за тврду воду

Комплементарни производи:
Convecto Rinse