ProgenHistory

Историјат

Основани смо 22. јуна 2016. у Лесковцу. Оно што је почело у подруму породичне куће са много ентузијазма и енергије и са скромним средствима прерасло је у озбиљну производњу чији се производи налазе на тржишту јужне, југоисточне и источне Србије.