Supernova

Универзални течни детерџент

Supernova Glass

Tечни детерџент за прање чаша

Blast

Средство за испирање са високим сјајем

Convecto Wash

Течно средство за аутоматско прање конвектомата

Convecto Rinse

Течно средство за аутоматско испирање конвектомата

Descal

Средство за уклањање каменца у професионалним машинама за судове

Descal F

Концентровано средство за уклањање наслага каменца у професионалним машинама за судове

Penalkal

Алкални детерџент за прање у индустрији хране

Penalkal CL

Алкални детерџент са активним хлором за прање у индустрији хране

Lodal

Нископенећи алкални детерџент са активним хлором за прање у индустрији хране

Smokal

Високоалкални детерџент за прање у индустрији хране

Alumal

Алкални детерџент за прање алуминијумских површина

Penacid

Кисели детерџент за прање у индустрији хране

Panel

Алкални детерџент са активним хлором

Remoyl

Средство за одмашћивање и чишћење

Remoyl Mach

Професионално средство за одмашћивање у индустрији

Remoyl L

Двокомпонентно концентровано средство за прање и одмашћивање

Mopex

Средство за машинско прање подова